Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Zakelijke verzekeringen

Adegro verzekert van eenmanszaak tot middelgrote bedrijven.

Denk hierbij aan verzekeringen voor:

  • brandschade
  • inventaris
  • vermogensschade
  • inkomsten voor zelfstandige ondernemers en directeur grootaandeelhouders.

Adegro houdt, indien zij dit wenselijk acht, informatiebijeenkomsten over onderwerpen die voor jou, jouw bedrijf of jouw personeel van belang zijn.

 

Wat heeft Adegro jouw bedrijf te bieden?

Voor de ondernemer…

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je tijdelijk of blijvend niet in staat bent om te werken, kun je recht hebben op vergoeding als je beschikt over een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiermee verminder je de grote financiële gevolgen, welke je oploopt, als je niet kan werken. Meer informatie…

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

Fouten worden overal gemaakt, ook in de uitoefening van een bedrijf. Deze fouten kunnen onbedoeld financiële gevolgen hebben voor anderen. Hiervoor is de ondernemer aansprakelijk, ook als deze zijn ontstaan door toedoen van zijn ondergeschikten, door gebouwen, machines of producten. Meer informatie…

Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Oefen je een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van je cliënten, opdrachtgevers en andere derden te verzekeren. Meer informatie…

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Schadelijke stoffen in de bodem of het water. De schades kunnen hoog oplopen. Als jouw bedrijf daarvoor niet is verzekerd, komen de kosten volledig voor jouw rekening. Meer informatie…

Productaansprakelijkheidsverzekering

Iemand struikelt over het kleedje in de gang van jouw kantoor, brandt zich aan jouw hete oven in de bedrijfskeuken of en klusjesman veroorzaakt waterschade bij zijn opdrachtgever doordat hij de dakkapel niet goed heeft geplaatst. In al deze gevallen is sprake van een schade als gevolg van een eigenschap van het product, waarvoor jouw bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. De kosten hierbij kunnen hoog oplopen. Meer informatie…

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Als ondernemer loop je op talloze manieren het risico om bij een juridisch geschil betrokken te raken. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en juridische bijstand is vaak noodzakelijk. Vaak kun je het alleen af. Steeds vaker ook niet! Een leverancier die zijn afspraken niet nakomt, een geschil over een arbeidscontract. Of een conflict over schade, veroorzaakt door derden. Meer informatie…

Voor het bedrijfspand…

Uitgebreide gevarenverzekering

Bedrijfspanden zijn kostbaar en veelal kwetsbaar. In tegenstelling tot een woning krijg je dagelijks vele mensen over de vloer. Daarnaast heeft je bedrijf ook nog risicoverhogende factoren van binnen en van buiten uit, die beduidend groter zijn dan bij een woonhuis. Al is het alleen al, omdat het gebouw groter is, gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen of mogelijk ‘s nachts onbeheerd wordt achtergelaten. Meer informatie…

Voor het personeel…

Ongevallenverzekering

Een ongeval in jouw bedrijf, bij jouw vereniging of jouw stichting? Natuurlijk voel je je verantwoordelijk. En dan wil je helpen. Zeker omdat de financiële nasleep van een ongeval vaak groot is. De Ongevallenverzekering is dan een prima oplossing. Meer informatie…

WIA opvangverzekering

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet zegt: Wie kan werken, moet werken. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk.Voor als werken niet of onvoldoende lukt, is er de WIA aanvullingsverzekering. Deze vangen de inkomstenderving van werknemers op, als zij langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever kun je met deze collectieve verzekeringen de risico’s van inkomensterugval bij jouw werknemers beperken. Meer informatie…

Ziektekostenverzekering Zakelijk

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kun je een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht. Als werkgever kun je mogelijk een collectieve verzekering aan de werknemers aanbieden. Dat levert de werknemer een premiebesparing van ruwweg 7% tot 10% op. Meer informatie…

Ziekteverzuimverzekering

Een zieke medewerker kost het bedrijf veel geld. Met een ziekteverzuimverzekering houd je de financiële gevolgen van verzuim onder controle. Meer informatie…

Voor het transport…

Bestel- en vrachtautoverzekering

Natuurlijk vindt je het belangrijk dat jouw bestelauto goed verzekerd is. Adegro biedt je de zekerheid van prima voorwaarden, een zeer concurrerende premie en uitgebreide dekking. Meer informatie…

Transportverzekering

Een Transportverzekering is een verzekering die schade aan goederen tijdens het transport afdekt. Meer informatie…