Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

WIA aanvullingsverzekeringen

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet zegt: Wie kan werken, moet werken. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk.

Voor als werken niet of onvoldoende lukt, is er de WIA aanvullingsverzekering. Deze vangen de inkomstenderving van werknemers op, als zij langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever kun je met deze collectieve verzekeringen de risico’s van inkomensterugval bij jouw werknemers beperken.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Iedere werknemer die langer dan twee jaar ziek blijft, krijgt te maken met de WIA. Na twee jaar ziekte wordt de werknemer gekeurd voor de WIA (door het UWV) en krijgt hij op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid een uitkering van het UWV.
Door de diverse uitwerkingen die de WIA kan hebben, is het aantal verzekeringsmogelijkheden groot:
1. Geen WIA-uitkering, bij minder dan 35% arbeidsongeschikt
a. WIA- compensatieverzekering kortdurend
b. WIA- compensatieverzekering langdurend
2. Werknemer ontvangt een WGA-uitkering, bij 35 tot 80% arbeidsongeschiktheid (WGA staat voor Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
a. WGA-hiaatverzekering
b. WGA-aanvullingsverzekering tot 70%
3. Werknemer krijgt een WIA-uitkering (WGA of WIA)
a. WIA-verzekering met vaste bedragen of vast percentage van het loon.
b. WIA-excedentverzekering
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer, ongeacht of hij wel of niet werkt, altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon (tot maximaal het SV-loon, in 2010 € 48.715).

Als je ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, krijg je een uitkering van maximaal 75 procent van je laatstverdiende loon. Dat bedrag is dan wel gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdien je meer dan dat bedrag, dan is dat meerinkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering kun je je inkomen boven het maximumdagloon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Adegro neemt de vele verschillende mogelijkheden graag met je door!

Ben jij goed verzekerd? Wil je een uitgebreider advies?
Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!

Meer informatie?

De WIA-aanvullingsverzekering vangt inkomstenderving van werknemers op, als ze langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn.