Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Particuliere verzekeringen

Adegro is de expert in verzekeringen.

Je kunt bij Adegro terecht voor advies over en het afsluiten van verzekeringen voor particuliere en zakelijke verzekeringen!

Adegro streeft naar een totaalpakket van verzekeringen voor elke cliënt. Dus wonen, werken, gezondheid, vakantie en aanvullende verzekeringen in één map. Dit voorkomt ‘dubbel verzekeren’ en neemt je veel werk uit handen.

Voor iedereen …

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je volgens het aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk bent voor de schade die je een ander hebt toegebracht, dan behoor je de benadeelde schadeloos te stellen. De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om de schade te vergoeden, waarvoor jij aansprakelijk bent. Meer informatie…

Evenementenverzekering

Een evenementenverzekering zorgt voor een vergoeding als jouw evenement door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan of voortijdig moet worden beëindigd. Meer informatie…

Kostbaarhedenverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen, als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Meer informatie… 

Overlijdensrisicoverzekering

Waarschijnlijk denk je er liever niet aan. Maar toch: heb je alles wel goed geregeld voor jouw nabestaanden? Een overlijden heeft immers niet alleen emotionele, maar ook financiële consequenties.  Meer informatie…

Rechtsbijstandsverzekering

De Rechtsbijstandverzekering biedt hulp in die gevallen waarin je juridische assistentie of advies nodig hebt. Een rechtsbijstandverzekering geeft je recht op rechtshulp als je onverhoopt in een juridisch geschil terecht komt. Meer informatie…

Uitvaartverzekering

Een sterfgeval binnen de familie is een emotionele gebeurtenis. Afscheid nemen is moeilijk. Onder die omstandigheden maak je je liever geen zorgen over financiën. Een gemiddelde uitvaart kost € 7.000,-. Met een Uitvaartverzekering bespaart je jouw familie financiële zorgen. Meer informatie…

Ziektekostenverzekering Particulier

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Hieronder behoren onder andere kosten voor de huistarts, het ziekenhuis en de apotheek. Lees altijd goed de polisvoorwaarden door. Daar staat namelijk precies beschreven wat er is verzekerd, hoe het wordt uitgekeerd en wat je er zelf aan mee moet betalen. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kun je een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht. Ook kun je een aparte tandartsverzekering afsluiten. Meer informatie…

Voor iedereen met een koopwoning…

Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Liggend glas (bijvoorbeeld een dak van een serre) is vaak niet meeverzekerd. Meer informatie…

Hypotheekbeschermer

Als je een hypotheek hebt lopen, kan het zijn dat je maandelijkse aflossing in het gedrang komt, door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Zonder inkomsten is je hypotheek erg lastig. Een hypotheekbeschermer kan een oplossing zijn. Meer informatie…

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in je huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. Meer informatie…

Opstalverzekering

De opstalverzekering wordt ook wel de woonhuisverzekering genoemd. De opstalverzekering dekt de schade aan je opstal (huis en alles wat daar nagelvast aan en in zit) als gevolg van in de polis genoemde risico’s, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot. Vaak kun je naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Wanneer je voor je koophuis een hypotheek afsluit, ben je vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Meer informatie…

Overlijdensrisicoverzekering

Waarschijnlijk denk je er liever niet aan. Maar toch: heb je alles wel goed geregeld voor jouw nabestaanden? Een overlijden heeft immers niet alleen emotionele, maar ook financiële consequenties. Meer informatie…

Overlijdensrisicoverzekering

Voor iedereen met een huurwoning…

Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Liggend glas (bijvoorbeeld een dak van een serre) is vaak niet meeverzekerd. Meer informatie…

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in je huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. Meer informatie…

Overlijdensrisicoverzekering

Waarschijnlijk denk je er liever niet aan. Maar toch: heb je alles wel goed geregeld voor jouw nabestaanden? Een overlijden heeft immers niet alleen emotionele, maar ook financiële consequenties. Meer informatie…

Voor iedereen in het verkeer…

Bromfietsverzekering

De bromfietsverzekering dekt in elk geval de schade die je met dit ‘motorrijtuig’ aan derden kunt toebrengen. Daarbij is het mogelijk om o.a. diefstal van de bromfiets mee te verzekeren en ook schade aan de bromfiets door een aanrijding, ook als je daaraan zelf schuldig bent. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige cascodekking (‘allriskverzekering’). Binnen deze verzekering zijn zaken verzekerd zoals schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, diefstal, joyriding, botsing met loslopende dieren, schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan en te water of van de weg geraken. Meer informatie… 

Caravanverzekering

Met een caravanverzekering dek je de schade aan jouw caravan en de bijbehorende voortent/luifel en de inboedel. De inboedel van uw caravan is tegen nieuwwaarde verzekerd. De caravanverzekering is bedoeld voor caravans die particulier en recreatief worden gebruikt. Ook je stacaravan kan je op vergelijkbare wijze verzekeren. Meer informatie… 

Kampeerautoverzekering

De verzekering dekt verschillende risico’s. Allereerst is er dekking voor de aansprakelijkheid van jou, als bestuurder of eigenaar van de kampeerauto, wegens toegebrachte personenschade en schade aan zaken veroorzaakt door de kampeerauto en de goederen die zich in de kampeerauto bevinden. Meer informatie…  

Motorrijtuigenverzekering

Onder de motorrijtuigen horen alle motorisch of mechanisch gestuurde voortbewogen voortuigen, behalve als ze op een rails rijden. Ook alles wat er aan het voertuig gekoppeld is (dus ook een caravan) en losschiet wordt als onderdeel van een motorrijtuig beschouwd. Jouw auto, motor en aanhanger zijn hier voorbeelden van. Meer informatie…

Voor iedereen die werkt….

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je tijdelijk of blijvend niet in staat bent om te werken, kun je recht hebben op vergoeding als je beschikt over een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiermee verminder je de grote financiële gevolgen, welke je oploopt, als je niet kan werken. Meer informatie…

Voor iedereen op reis…

Annuleringsverzekeringverzekering

De annuleringsverzekering geeft recht op vergoeding als je vanwege ernstige omstandigheden jouw geboekte vakantie af moet zeggen of moet onderbreken. Er bestaan kortlopende annuleringsverzekeringen (die dekking bieden voor één vakantiereis) en doorlopende annuleringsverzekeringen (die een jaar lang voor alle vakantiereizen dekking bieden). Die laatste verzekering is vooral voordelig wanneer je meer dan 1x per jaar op vakantie gaat. De verzekering is meestal direct na het afsluiten van kracht en eindigt vaak bij terugkeer in de eigen woning. Meer informatie… 

Doorlopende Reisverzekering

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Je kunt meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, waardoor je een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die je al hebt. De combinatie van dekkingsrubrieken is ideaal, omdat je tijdens uw reis veelsoortige risico’s loopt. Meer informatie… 

Pleziervaartuigverzekering

De verzekering heeft betrekking op zeiljachten, motorjachten, roeiboten, zeilplanken, enzovoort. Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf , aan de inboedel aan boord van het vaartuig en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. Meer informatie…