Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Schadelijke stoffen in de bodem of het water. De schades kunnen hoog oplopen. Als jouw bedrijf daarvoor niet is verzekerd, komen de kosten volledig voor jouw rekening.

Welke risico’s zijn verzekerd?

De milieuaansprakelijkheidverzekering biedt een zeer brede dekking voor verontreinigingen die op de door jou verzekerde locatie zijn ontstaan. Daaronder vallen de kosten voor:
• Sanering (niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden)
• Het opruimen en afvoeren van asbest
• Onderzoek
• Beredding (De wet verplicht de verzekerde dat hij alle mogelijke maatregelen moet nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden)
• Verweer (afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit zijn ook de juridische kosten gedekt die voortkomen uit vorderingen van derden. Zoals aansprakelijk¬heid voor geleden schade).

Ook onder de dekking kan behoren:
• Herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen of kabels die door verontreiniging zijn beschadigd
• Herstel van bestrating en beplanting
• Zaakschade

Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.
Adegro brengt graag samen met jou de risico’s in kaart en biedt een verzekering op maat.

Ben jij goed verzekerd? Wil je een uitgebreider advies?
Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!

 

Meer informatie?

Verbeter het milieu, begin bij jezelf, maar zorg wel voor een goede verzekering, als er onverhoopd toch iets gebeurd!