Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Stimuleringsmaatregelen

De overheid en belastingdienst bevorderen het kopen en onderhouden van de woningmarkt. Dit stimuleren ze onder andere met onderstaande maatregelen. Aangezien deze maatregelen voor aanstaand kopers en verbouwers vele voordelen kan hebben, lichten we je hier graag over in:

Starterslening / Combinatielening

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

Wilt u weten hoe de Starterslening precies werkt en of uw gemeente er aan meedoet?
Neem gerust contact met ons op!

Koopgarant

Kopen met Koopgarant betekent kopen met een lagere prijs dan de marktwaarde en met de garantie dat de corporatie of ontwikkelaar de woning van u terugkoopt.
De prijsverlaging die u ontvangt bij de aankoop van een Koopgarantwoning heet in de contracten die u sluit ‘koperskorting’. Deze prijsverlaging wordt weer met u verrekend zodra u de woning terugverkoopt aan de corporatie of ontwikkelaar.

De ‘koperskorting’ is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt de hoogte van het percentage. In sommige gevallen kunt u zelf een percentage kiezen. Ook is het mogelijk dat het percentage afhankelijk is van uw inkomen. De corporatie of ontwikkelaar hanteert hiervoor haar eigen richtlijnen en kan u hierover uitgebreid informeren.
Wanneer u uw Koopgarantwoning wilt verkopen, biedt u de woning weer aan de corporatie of ontwikkelaar te koop aan. Deze zal de woning gegarandeerd binnen 3 maanden van u terugkopen. Een onafhankelijk taxateur zal uw woning taxeren op kosten van de corporatie of ontwikkelaar. Hierbij is het wel van belang dat u uw medewerking verleent.
Bij de terugverkoop ontvangt u het bedrag dat u bij de aankoop hebt betaald (de oorspronkelijke koopsom) plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Zodoende wordt de oorspronkelijke prijsverlaging weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar.
Uw aandeel van de waardeontwikkeling wordt vastgesteld volgens een vaste formule. Op het moment van terugverkoop van uw Koopgarantwoning is de marktwaarde meestal anders dan op het moment dat u de woning kocht. De corporatie of ontwikkelaar deelt met u in geval van waardestijging, maar ook neemt zij een deel van een eventuele waardevermindering voor haar rekening. De marktwaarde bij verkoop wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
Wat kan koopgarant voor u betekenen?
U kunt met de steun van deze koopgarant regeling een groter of mooier huis kopen omdat u een flinke korting krijgt. Indien u de woning onverhoopt weer wil verkopen dan heeft u direct een koper en bij verlies betaalt de oude verkoper een gedeelte mee.
Vragen over Koopgarant, klik dan hier 

Slimmer Kopen

Bij Slimmer Kopen koopt u de woning met korting van de woningcorporatie gekocht en is vervolgens sprake van deling in de waardeontwikkeling. U bent volledig eigenaar van de woning. Als u de woning weer wilt verkopen, dan bent u verplicht deze eerst bij de woningcorporatie aan te bieden. Heeft die geen interesse, dan kunt u de woning op de vrije markt verkopen, mits er afspraken zijn gemaakt over de afkoop van de verleende korting en over de claim op de waardeontwikkeling.
Vragen over Slimmer Kopen, klik dan hier 

NHG-garantie

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betekent dat de hypotheekverstrekker de garantie heeft dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald. De bank heeft dus zekerheid en loopt minder risico. Als jij een restschuld overhoudt na verkoop, wordt deze door NHG aan de bank terugbetaald. De NHG wordt uitgevoerd door een stichting: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voor het afsluiten betaal je eenmalig een bedrag aan de Stichting WEW. Je komt in aanmerking voor een hypotheek met NHG als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Of je voor Nationale Hypotheek Garantie(NHG) in aanmerking komt, wordt onder andere bepaald door de gemiddelde huizenprijs. In 2019 was dit € 290.000,-. In 2020 steeg deze grens naar € 310.000 en in 2021 naar € 325.000. Dat betekent dat als je gebruik wilt maken van NHG het huis niet meer mag kosten dan dit bedrag.

Hoeveel je, inclusief bijkomende kosten, maximaal kunt lenen hangt af van de energiebesparende voorzieningen (EBV) die zijn aangebracht.

 • Zonder EBV
  Je maximale hypotheek is € 325.000
 • Met EBV
  Je maximale hypotheek is € 344.500 (€ 325.000,- + 6%)

Onder energiebesparende voorzieningen vallen: 

 • Een HR ketel
 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Leidingisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR++ beglazing
 • Energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
 • Eenergiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • Een warmtepomp
 • Warmteterugwinning
 • Een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De woning moet je hoofdverblijf zijn.
 • Je moet een geldig identiteitsbewijs hebben (geen rijbewijs) en een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • Je moet borgtochtprovisie betalen. Dit is 0,7% van het hypotheekbedrag en je kunt dit in je hypotheek laten meefinancieren. Je mag dit bedrag eenmalig aftrekken van de inkomstenbelasting. De rente die je over dit bedrag betaalt, mag je ook aftrekken.

Voordelen

 • Lage rente. De bank heeft zekerheid en geeft in ruil daarvoor vaak een lage rente. Je hebt dus lagere maandlasten.
 • Het is verantwoord. Je weet zeker dat je een hypotheek afsluit die past bij jouw inkomen.
 • De eenmalige premie van 0,7% is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 • Je hebt zekerheid dat je geholpen wordt door NHG als je in flinke financiële problemen komt. Je hebt dus een financieel vangnet.

Nadelen

Een hypotheek met NHG heeft eigenlijk geen nadelen. Wel zijn er veel regels en voorwaarden aan verbonden. Laat je dus goed adviseren als je een hypotheek met NHG gaat afsluiten. Ook als je een restschuld hebt, en je dus een beroep kunt doen op NHG, kan jouw hypotheekadviseur je hiermee helpen.
Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Dubbele woonlasten

U krijgt met dubbele lasten te maken als u bijvoorbeeld een nieuw huis heeft gekocht, maar de oude woning nog niet heeft verkocht. Of als u nog in uw oude woning zit, omdat de nieuwe woning in aanbouw is of nog niet gepasseerd is bij de notaris. U kunt deze dubbele lasten op verschillende manieren beperken. De overheid komt mensen met dubbele woonlasten op twee manieren tegemoet:

Dubbele hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar en u hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven voor de woning die leeg te koop staat, of voor een woning die u al heeft gekocht maar nog in aanbouw is.
De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht, en de drie daarop volgende jaren.
Tijdelijke verhuur
Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor deze vorm van verhuur geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur dus opzeggen als uw huis is verkocht. Onderzoek wel eerst of het in uw situatie echt voordelig is om de woning tijdelijk te verhuren en wat de fiscale consequenties zijn. Daarnaast moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. En u moet toestemming vragen aan de geldverstrekker waar u uw hypotheek heeft ondergebracht.

Bijleenregeling

Wie energiebesparende maatregelen wil financieren met een hypotheek, mag in 2020 tot 106 % lenen van de woningwaarde na toepassing van die maatregelen. Voor huiseigenaren die deze maatregelen niet nemen, geldt een maximaal percentage van 100%. Voor bepaling van de maximale hypotheek geldt naast woningwaarde nog een ander plafond: het inkomen. Het laagste van deze twee plafonds is bindend.

Als u uw huis verkoopt, is de opbrengst meestal hoger dan de eigenwoningschuld (het bedrag waarover u rente mag aftrekken) voor die woning. Dit verschil is de overwaarde. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis? Dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve (overwaarde van uw oude woning en eventuele eerder ontstane overwaarde).

 

Voorbeeld

De overwaarde van de woning die u verkoopt is € 40.000. U koopt een nieuwe woning van € 200.000. De rente is dan aftrekbaar over een hypotheek of lening van maximaal € 160.000 (€ 200.000 – € 40.000). Leent u meer dan € 160.000? Dan mag u over het bedrag boven die € 160.000 geen rente aftrekken.

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op!

Aftrek van restschulden

Tijdens de huizencrisis werden er verschillende regels in leven geroepen om de economie een boost te geven. Eén daarvan werd de restschuldregeling: als jij op of na 29 oktober 2012 je huis verkocht dat onder water stond, kon je een extra lening afsluiten voor die schuld. De rente van die lening mocht je dan nog 15 jaar lang aftrekken van je belastbare inkomen. Deze regeling helpt een grote groep huizenverkopers die opgescheept zitten met een schuld.
Per 1 januari 2018 komt deze restschuldregeling te vervallen. Deze fiscale meevaller was bedoeld om de huizenmarkt een boost te geven ten tijde van de crisis. De politiek acht dat nu niet meer cruciaal, nu de huizenmarkt steeds meer aantrekt en zelfs richting overspannen gaat.
Verwacht jij dat je je huis met verlies gaat verkopen? Neem dan eerst even met ons contact op. Samen bespreken jullie hoe je de eventuele schuld gaat afbetalen. Nu de restschuldregeling niet meer opgaat, moet je andere opties gaan onderzoeken. Samen kunnen we kijken, wat je kunt doen als je huis onder water staat en je het wilt/moet verkopen?

Schenkingsvrijstelling

Belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2021 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 105.302 geen schenkbelasting.

Dit zijn de voorwaarden in 2021:

 • U gebruikt het geld om:
  • een eigen woning te kopen of te verbouwen
  • de hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen
  • de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning af te kopen
 • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt geld uiterlijk in 2023.
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U hebt niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of voor een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen

Dus bijvoorbeeld € 30.000 in 2021, 2022 én in 2023. Zolang u of uw partner jonger is dan 40 jaar én u aan de rest van de voorwaarden voldoet.

Vraag de vrijstelling wel ieder jaar aan in de aangifte schenkbelasting.

 

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog € 6.604 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders, of € 3.244 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de € 105.302 een bedrag van maximaal € 26.881 besteden aan iets anders dan uw eigen woning. Krijgt u de schenking van iemand anders? Dan mag u van de € 105.302 een bedrag van maximaal € 3.244 besteden aan iets anders dan uw eigen woning.

Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 26.881 vrij besteden. In het 2e en 3e jaar mag u daarnaast € 6.604 belastingvrij ontvangen van uw ouders, of € 3.244 als u de schenking van iemand anders kreeg. Die bedragen mag u ook vrij besteden.

 

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan ziet de belastingdienst hen ook als 1 schenker.

Schenkingen aan u en uw partner moet u óók bij elkaar optellen.

 

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2021. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

De aangifte schenkbelasting 2021 is vanaf maart 2021 beschikbaar bij de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen over schenken of de vrijstellingen? Neem gerust contact op!

Gevolgen aflossingsachterstand verzacht

De meeste hypotheken die sinds 2013 zijn afgesloten, moeten via een annuïtair aflossingsschema worden afgelost om recht te behouden op hypotheekrenteaftrek. Wie meerdere jaren achterloopt op dit schema, riskeert dat de hypotheekschuld wordt verplaatst naar box 3. Dan is er definitief geen renteaftrek meer mogelijk over de hoogte van de schuld. Het kabinet heeft dit veranderd met het Belastingplan 2016. Als de aflossingsachterstand wordt ingehaald, verhuist de schuld volgens dit voorstel weer naar box 1. Dan is de rente daarover weer aftrekbaar.

Vragen over de gevolgen van een aflossingsachterstand, klik dan hier

Hogere vrijstelling vermogensrendementheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementheffing is in 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon. Wie op peildatum 1 januari meer spaargeld heeft, betaalt over het bedrag boven deze grens vermogensrendementheffing.
Het rendementspercentage is afhankelijk van de hoogte van het vermogen:
Als je op 1 januari 2021 niet meer dan €50.000 aan spaargeld of beleggingen hebt, hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen (in 2020: €30.846). Voor stellen geldt dat tot €100.000. Bóven het heffingsvrije vermogen wordt over de eerste € 50.000 aan spaargeld en/of beleggingen een rendement verondersteld van 1,9%. Hierover heft de fiscus per 2021 31% vermogensbelasting.
Het veronderstelde (ook wel fictieve) rendement voor de tweede schijf (€ 100.000 – € 1.000.000) gaat naar 4,5%, waarover de Belastingdienst eveneens 31% heft.
Bij een vermogen boven de €1.000.000 in box 3 rekent de fiscus met een rendement van 5,69%.

 

Vermogensbelasting vanaf 2022

Staatssecretaris Menno Snel liet in een brief aan de Tweede Kamer weten de vermogensbelasting flink op de schop te nemen. Komend jaar dient hij een wetsvoorstel in dat moet ingaan op 1 januari 2022. Daarin rekent de fiscus voor het eerst met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden die je hebt. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend. Dat zal positief uitpakken voor mensen met alleen spaargeld. Zelfs als je €400.000 spaargeld hebt, hoef je dan niets te betalen. Maar de belegger, gaat er flink op achteruit.

Vragen over vrijstelling vermogensrendementheffing, klik dan hier

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Heb je een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning? Dan kun je deze met ingang van 2017 op twee extra manieren afkopen, zonder dat je hiervoor belasting hoeft te betalen.
Let op: Dit kan nog voordat je vijftien of twintig jaar premie hebt betaald. Voorwaarde blijft wel dat je met de uitkering je eigenwoningschuld aflost en de uitkering lager is dan de vrijstelling.
De versoepeling geldt:
1. als je je huis verkoopt terwijl je al een nieuw huis hebt gekocht;
2. als je schuldhulpverlening van de gemeente ontvangt of als je kunt aantonen dat je financiële problemen hebt waardoor niet meer in staat bent of niet verwacht je woonlasten te kunnen betalen.
Vanaf 1 april 2017 kun je zonder fiscale boete het kapitaal van een (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek vervroegd opnemen. Let erop dat banken en verzekeraars nog wel een bancaire boete in rekening kunnen brengen bij vervroegd aflossen, als je meer dan 10% per jaar aflost.
Let op: dat deze mogelijkheid er is, betekent niet dat het ook verstandig is. In verreweg de meeste gevallen kun je een (bank)spaarhypotheek het beste gewoon intact laten. Een (bank)spaarhypotheek is en blijft voor velen een mooie manier om belastingvrij te sparen. Omdat de betaalde rente aftrekbaar is en ontvangen rente onbelast, verdien je aan het einde van de looptijd zelfs op de lening.
Bandbreedte-eis 1:10
De vrijstelling vervalt als je niet voldoet aan de bandbreedte-eis van 1:10. De fiscus zal dan naheffen. Dit betekent dat de totale inleg in enig verzekeringsjaar (dus niet een kalenderjaar) nooit hoger mag zijn dan 10 maal de totale inleg in enig ander verzekeringsjaar. Dit is ook het geval bij overlijden of overstap naar een huurwoning.
Vragen over vrijstellingen bij een kapitaalverzekering, klik dan hier

Financiele veranderingen vanaf 2021:

Veranderingen

1. Overdrachtsbelasting omlaag en omhoog

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Ben je van plan een huis te kopen voor de verhuur, een vakantiewoning of een bedrijfspand waar je niet zelf in gaat wonen, dan krijg je te maken met een hogere overdrachtsbelasting van 8%. Voor huizenkopers boven de 35 jaar, die een woning kopen om er zelf in te gaan wonen, blijft de overdrachtsbelasting 2%.

2. Iets meer lenen

Het maximale leenbedrag gaat naar verwachting voor vrijwel alle inkomens iets omhoog. Bij tweeverdieners telt het tweede inkomen in 2021 voor 90% mee. Dat was in 2020 nog 80%.

3. Lenen voor energiezuinig of energieneutraal huis

Voor een huis met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager mag je maximaal €15.000 extra lenen. Voor een ‘nul-op-de-meter’-woning mag je €25.000 extra lenen. Voor investeringen in energiebesparing die nog moeten plaatsvinden kun je tot € 9.000 extra lenen. Er geldt dan wel een nieuwe voorwaarde. De extra hypotheek moet mét de energiebesparende maatregelen kunnen worden terugverdiend gedurende de looptijd van de hypotheek. Dat betekent dat het bedrag waarmee de energierekening daalt hoger moet zijn dan de kosten van de extra hypotheek. Voor al deze maatregelen moet je (gezamenlijk) jaarinkomen minimaal € 33.000 bruto zijn.

4. Bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt

De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bedraagt in 2021 €325.000. Je mag maximaal € 19.500 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. De kosten van de NHG blijven gelijk aan vorig jaar. Je betaalt 0,7% over het leenbedrag.

5. Maximale hypotheekrenteaftrek in 2020 is 46%

Sinds enkele jaren daalt het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente in aftrek kunt brengen. Ooit was het 52%, in 2020 is het aftrekpercentage 49%.

6. Maximale hypotheekrenteaftrek in 2021 is 43%

Met ingang van 2020 wordt het aftrekpercentage versneld afgebouwd. In 2021 is het aftrekpercentage 43%, dat was 46% in 2020. Uiteindelijk moet de hypotheekrenteaftrek in 2023 uitkomen op (ongeveer) 37,05%.

7. Belastingvrij schenken voor eigen huis

In 2021 mag iedereen je eenmalig maximaal €105.302 schenken voor je eigen huis. Je mag het bedrag gebruiken voor de aankoop van een huis, maar ook voor aflossing van je hypotheek. Dat mag alleen als je niet ouder dan 40 jaar bent.

 

Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!