Stimuleringsmaatregelen

De overheid en belastingdienst bevorderen het kopen en onderhouden van de woningmarkt. Dit stimuleren ze onder andere met onderstaande maatregelen. Aangezien deze maatregelen voor aanstaand kopers en verbouwers vele voordelen kan hebben, lichten we je hier graag over in:

Starterslening / Combinatielening

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

Wilt u weten hoe de Starterslening precies werkt en of uw gemeente er aan meedoet?
Neem gerust contact met ons op!

Koopgarant

Kopen met Koopgarant betekent kopen met een lagere prijs dan de marktwaarde en met de garantie dat de corporatie of ontwikkelaar de woning van u terugkoopt.
De prijsverlaging die u ontvangt bij de aankoop van een Koopgarantwoning heet in de contracten die u sluit ‘koperskorting’. Deze prijsverlaging wordt weer met u verrekend zodra u de woning terugverkoopt aan de corporatie of ontwikkelaar.

De ‘koperskorting’ is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt de hoogte van het percentage. In sommige gevallen kunt u zelf een percentage kiezen. Ook is het mogelijk dat het percentage afhankelijk is van uw inkomen. De corporatie of ontwikkelaar hanteert hiervoor haar eigen richtlijnen en kan u hierover uitgebreid informeren.
Wanneer u uw Koopgarantwoning wilt verkopen, biedt u de woning weer aan de corporatie of ontwikkelaar te koop aan. Deze zal de woning gegarandeerd binnen 3 maanden van u terugkopen. Een onafhankelijk taxateur zal uw woning taxeren op kosten van de corporatie of ontwikkelaar. Hierbij is het wel van belang dat u uw medewerking verleent.
Bij de terugverkoop ontvangt u het bedrag dat u bij de aankoop hebt betaald (de oorspronkelijke koopsom) plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Zodoende wordt de oorspronkelijke prijsverlaging weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar.
Uw aandeel van de waardeontwikkeling wordt vastgesteld volgens een vaste formule. Op het moment van terugverkoop van uw Koopgarantwoning is de marktwaarde meestal anders dan op het moment dat u de woning kocht. De corporatie of ontwikkelaar deelt met u in geval van waardestijging, maar ook neemt zij een deel van een eventuele waardevermindering voor haar rekening. De marktwaarde bij verkoop wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
Wat kan koopgarant voor u betekenen?
U kunt met de steun van deze koopgarant regeling een groter of mooier huis kopen omdat u een flinke korting krijgt. Indien u de woning onverhoopt weer wil verkopen dan heeft u direct een koper en bij verlies betaalt de oude verkoper een gedeelte mee.
Vragen over Koopgarant, klik dan hier 

Slimmer Kopen

Bij Slimmer Kopen koopt u de woning met korting van de woningcorporatie gekocht en is vervolgens sprake van deling in de waardeontwikkeling. U bent volledig eigenaar van de woning. Als u de woning weer wilt verkopen, dan bent u verplicht deze eerst bij de woningcorporatie aan te bieden. Heeft die geen interesse, dan kunt u de woning op de vrije markt verkopen, mits er afspraken zijn gemaakt over de afkoop van de verleende korting en over de claim op de waardeontwikkeling.
Vragen over Slimmer Kopen, klik dan hier 

NHG-garantie

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betekent dat de hypotheekverstrekker de garantie heeft dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald. De bank heeft dus zekerheid en loopt minder risico. Als jij een restschuld overhoudt na verkoop, wordt deze door NHG aan de bank terugbetaald. De NHG wordt uitgevoerd door een stichting: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voor het afsluiten betaal je eenmalig een bedrag aan de Stichting WEW. Je komt in aanmerking voor een hypotheek met NHG als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Of je voor Nationale Hypotheek Garantie(NHG) in aanmerking komt, wordt onder andere bepaald door de gemiddelde huizenprijs. In 2017 was dit € 245.000,-. In 2018 stijgt deze grens naar € 265.000 en in 2019 naar € 290.000. Dat betekent dat als je gebruik wilt maken van NHG het huis niet meer mag kosten dan dit bedrag.

Hoeveel je, inclusief bijkomende kosten, maximaal kunt lenen hangt af van de energiebesparende voorzieningen (EBV) die zijn aangebracht.

 • Zonder EBV
  Je maximale hypotheek is € 290.000
 • Met EBV
  Je maximale hypotheek is € 307.400 (€ 290.000,- + 6%)

Onder energiebesparende voorzieningen vallen: 

 • Een HR ketel
 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Leidingisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR++ beglazing
 • Energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
 • Eenergiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • Een warmtepomp
 • Warmteterugwinning
 • Een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De woning moet je hoofdverblijf zijn.
 • Je moet een geldig identiteitsbewijs hebben (geen rijbewijs) en een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • Je moet borgtochtprovisie betalen. Dit is 0,9% van het hypotheekbedrag en je kunt dit in je hypotheek laten meefinancieren. Je mag dit bedrag eenmalig aftrekken van de inkomstenbelasting. De rente die je over dit bedrag betaalt, mag je ook aftrekken.

Voordelen

 • Lage rente. De bank heeft zekerheid en geeft in ruil daarvoor vaak een lage rente. Je hebt dus lagere maandlasten.
 • Het is verantwoord. Je weet zeker dat je een hypotheek afsluit die past bij jouw inkomen.
 • De eenmalige premie van 0,9% is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 • Je hebt zekerheid dat je geholpen wordt door NHG als je in flinke financiële problemen komt. Je hebt dus een financieel vangnet.

Nadelen

Een hypotheek met NHG heeft eigenlijk geen nadelen. Wel zijn er veel regels en voorwaarden aan verbonden. Laat je dus goed adviseren als je een hypotheek met NHG gaat afsluiten. Ook als je een restschuld hebt, en je dus een beroep kunt doen op NHG, kan jouw hypotheekadviseur je hiermee helpen.
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op

 

 

Bijleenregeling

 

Volgens de bijleenregeling moet je de gehele overwaarde van je oude huis gebruiken voor de aanschaf van je nieuwe woning, wil je gebruik kunnen maken van de volledige hypotheekrenteaftrek. Gebruik je het geld liever voor andere zaken, dan kan dat fiscale gevolgen hebben. Houdt er dan bijvoorbeeld rekening mee dat de rente over het bedrag ter grootte van de overwaarde niet aftrekbaar is voor de belasting. Bekijk ook het rekenvoorbeeld onderaan de pagina. De bijleenregeling vervalt na 3 jaar of bij overlijden.

Voorheen gebruikten veel mensen de winst na verkoop van het oude huis voor andere zaken zoals bijvoorbeeld een auto. Voor de nieuwe woning gingen ze een nieuwe hypotheek aan en kregen ze hypotheekrenteaftrek over de volledige aankoopsom. Om dit gedrag te ontmoedigen is de bijleenregeling ingevoerd.

Als je je woning verkoopt met overwaarde kun je met de bijleenregeling te maken krijgen.

Als je de overwaarde in een nieuw huis stopt, heb je een lagere hypotheek nodig. De rente over de hele lening is aftrekbaar over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de overwaarde van het oude huis. Een rekenvoorbeeld:

Je verkoopt je oude huis voor € 200.000. De hypotheek op dit huis bedraagt € 170.000. De overwaarde is € 30.000. Je koopt een nieuw huis voor € 250.000. Door de bijleenregeling krijg je hypotheekrenteaftrek over maximaal € 220.000 (€ 250.000 – € 30.000).

Let op: verkoop je de woning met behulp van een makelaar? Dan trek je deze verkoopkosten van de overwaarde af.

 

Wij bekijken graag of de bijleenregeling ook in jouw situatie geldt. Neem gerust contact met ons op!

Dubbele woonlasten

 U krijgt met dubbele lasten te maken als u bijvoorbeeld een nieuw huis heeft gekocht, maar de oude woning nog niet heeft verkocht. Of als u nog in uw oude woning zit, omdat de nieuwe woning in aanbouw is of nog niet gepasseerd is bij de notaris. U kunt deze dubbele lasten op verschillende manieren beperken. De overheid komt mensen met dubbele woonlasten op twee manieren tegemoet:

Dubbele hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar en u hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven voor de woning die leeg te koop staat, of voor een woning die u al heeft gekocht maar nog in aanbouw is.
De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht, en de drie daarop volgende jaren.
Tijdelijke verhuur
Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor deze vorm van verhuur geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur dus opzeggen als uw huis is verkocht. Onderzoek wel eerst of het in uw situatie echt voordelig is om de woning tijdelijk te verhuren en wat de fiscale consequenties zijn. Daarnaast moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. En u moet toestemming vragen aan de geldverstrekker waar u uw hypotheek heeft ondergebracht.

Bijleenregeling

 Wie energiebesparende maatregelen wil financieren met een hypotheek, mag in 2017 tot 106 % lenen van de woningwaarde na toepassing van die maatregelen. Voor huiseigenaren die deze maatregelen niet nemen, daalt dat percentage in 2017 van 102 % naar 101 %. In 2018 wordt het percentage nog een keer verlaagd naar 100%. Voor bepaling van de maximale hypotheek geldt naast woningwaarde nog een ander plafond: het inkomen. Het laagste van deze twee plafonds is bindend.

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op!

Aftrek van restschulden

Tijdens de huizencrisis werden er verschillende regels in leven geroepen om de economie een boost te geven. Eén daarvan werd de restschuldregeling: als jij op of na 29 oktober 2012 je huis verkocht dat onder water stond, kon je een extra lening afsluiten voor die schuld. De rente van die lening mocht je dan nog 15 jaar lang aftrekken van je belastbare inkomen. Deze regeling helpt een grote groep huizenverkopers die opgescheept zitten met een schuld.
Per 1 januari 2018 komt deze restschuldregeling te vervallen. Deze fiscale meevaller was bedoeld om de huizenmarkt een boost te geven ten tijde van de crisis. De politiek acht dat nu niet meer cruciaal, nu de huizenmarkt steeds meer aantrekt en zelfs richting overspannen gaat.
Verwacht jij dat je je huis met verlies gaat verkopen? Neem dan eerst even met ons contact op. Samen bespreken jullie hoe je de eventuele schuld gaat afbetalen. Nu de restschuldregeling niet meer opgaat, moet je andere opties gaan onderzoeken. Samen kunnen we kijken, wat je kunt doen als je huis onder water staat en je het wilt/moet verkopen?

Schenkingsvrijstelling omhoog

Vanaf 1 januari 2019 mag je eenmalig een bedrag van €102.000 belastingvrij schenken. In 2018 was de vrijstelling nog €100.000. Voorwaarde is wel dat de ontvanger het bedrag moet besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van een hypotheek- of restschuld.
Net als de afgelopen jaren blijft de leeftijdsgrens voor ontvangers liggen tussen de 18 en 40 jaar.
Er is sprake van een schenking als er zonder tegenprestatie een overdracht plaatsvindt van geld of goederen. Als u us dochter een woning geeft, is ook dat dus een schenking. Iedereen mag een schenking doen. Het hoeft niet per se een donatie van een ouder aan een kind te zijn, broers onderling of zussen onderling mag ook, u mag ook een ver familielid of zelfs een vreemde geld schenken. Wel kunnen in al die gevallen andere vrijstellingen in 2019 gelden en andere tarieven voor de schenkbelasting. Het jaar 2019 is bijzonder door de verhoogde vrijstelling wanneer de gift is bedoeld voor de eigen woning van begunstigde.
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan deze vrijstelling verbonden. Het geld moet in 2019-2021 worden gebruikt voor:
– de afkoop, verbetering, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning.
– de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek eigen woning)
– de aflossing van een restschuld als een eerdere woning met verlies is verkocht.
– de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming.
Ook mag je de schenking spreiden over 3 jaar (2019, 2020 en 2021). De schenking moet dan wel plaatsvinden in drie aaneensluitende jaren.
Heeft u nog vragen over schenken of de vrijstellingen? Neem gerust contact op!

Gevolgen aflossingsachterstand verzacht

De meeste hypotheken die sinds 2013 zijn afgesloten, moeten via een annuïtair aflossingsschema worden afgelost om recht te behouden op hypotheekrenteaftrek. Wie meerdere jaren achterloopt op dit schema, riskeert dat de hypotheekschuld wordt verplaatst naar box 3. Dan is er definitief geen renteaftrek meer mogelijk over de hoogte van de schuld. Het kabinet heeft dit veranderd met het Belastingplan 2016. Als de aflossingsachterstand wordt ingehaald, verhuist de schuld volgens dit voorstel weer naar box 1. Dan is de rente daarover weer aftrekbaar.

Vragen over de gevolgen van een aflossingsachterstand, klik dan hier

Hogere vrijstelling vermogensrendementheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementheffing is in 2019 verhoogd van € 30.000 naar € 30.360 per persoon. Wie op peildatum 1 januari meer spaargeld heeft, betaalt over het bedrag boven deze grens vermogensrendementheffing.
Het rendementspercentage is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. De percentages aan vermogensbelasting in 2019 zijn
€ 0 – € 30.360 > 0%
€ 360.361 – €102.010 > 0,58%
€ 102.010 – € 1.020.096 > 1,34%
> € 1.020.096 > 1,68%
Het bedrag van vrijstelling geldt per persoon. Bij fiscale partners is het totale heffingsvrije vermogen € 60.720.
Vragen over vrijstelling vermogensrendementheffing, klik dan hier

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Heb je een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning? Dan kun je deze met ingang van 2017 op twee extra manieren afkopen, zonder dat je hiervoor belasting hoeft te betalen.
Let op: Dit kan nog voordat je vijftien of twintig jaar premie hebt betaald. Voorwaarde blijft wel dat je met de uitkering je eigenwoningschuld aflost en de uitkering lager is dan de vrijstelling.
De versoepeling geldt:
1. als je je huis verkoopt terwijl je al een nieuw huis hebt gekocht;
2. als je schuldhulpverlening van de gemeente ontvangt of als je kunt aantonen dat je financiële problemen hebt waardoor niet meer in staat bent of niet verwacht je woonlasten te kunnen betalen.
Vanaf 1 april 2017 kun je zonder fiscale boete het kapitaal van een (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek vervroegd opnemen. Let erop dat banken en verzekeraars nog wel een bancaire boete in rekening kunnen brengen bij vervroegd aflossen, als je meer dan 10% per jaar aflost.
Let op: dat deze mogelijkheid er is, betekent niet dat het ook verstandig is. In verreweg de meeste gevallen kun je een (bank)spaarhypotheek het beste gewoon intact laten. Een (bank)spaarhypotheek is en blijft voor velen een mooie manier om belastingvrij te sparen. Omdat de betaalde rente aftrekbaar is en ontvangen rente onbelast, verdien je aan het einde van de looptijd zelfs op de lening.
Bandbreedte-eis 1:10
De vrijstelling vervalt als je niet voldoet aan de bandbreedte-eis van 1:10. De fiscus zal dan naheffen. Dit betekent dat de totale inleg in enig verzekeringsjaar (dus niet een kalenderjaar) nooit hoger mag zijn dan 10 maal de totale inleg in enig ander verzekeringsjaar. Dit is ook het geval bij overlijden of overstap naar een huurwoning.
Vragen over vrijstellingen bij een kapitaalverzekering, klik dan hier

Financiele veranderingen vanaf 2019:

Veranderingen

1. Iets meer lenen

Het maximale leenbedrag gaat voor vrijwel alle inkomens omhoog. De stijging is bij hogere inkomens het sterkst. Bij tweeverdieners telt het tweede inkomen voor 70% mee.

2. Meer lenen voor energiezuinig of energieneutraal huis

Voor een ‘NulopdeMeter-woning’ mag je maximaal €20.000 extra lenen. Krijg je een energieprestatiegarantie van 10 jaar bij je energiezuinige woning? Dan mag je €25.000 extra lenen. Het inkomen dat telt voor je maximale hypotheek bedraagt wel minstens €33.000 per jaar.

3. Bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt

De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bedraagt in 2019 €290.000. Je mag maximaal € 17.400 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. De kosten van de NHG gaan iets omlaag. Je betaalt 0,9% over het leenbedrag.

4. Let op: restschuld niet meer aftrekbaar per 2018

Sinds 1 januari 2018 heb je geen recht meer op aftrek van de rente als je een restschuld houdt omdat je je huis met verlies hebt verkocht.

5. Maximale hypotheekrenteaftrek in 2019 is 49%

Sinds enkele jaren daalt het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente in aftrek kunt brengen. Ooit was het 52%, in 2019 is het aftrekpercentage 49%.

6. Hogere btw maakt klussen aan huis duurder

De lage btw gaat op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Bepaalde klussen aan je huis vallen onder dit lage btw-tarief. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, schilderen en stukadoren. Naast je boodschappen worden ook deze klussen iets duurder.

7. Belastingvrij schenken voor eigen huis

Ook in 2019 mag iedereen je eenmalig maximaal €102.000 schenken voor je eigen huis. Je mag het bedrag gebruiken voor de aankoop van een huis, maar ook voor aflossing van je hypotheek. Dat mag alleen als je niet ouder dan 40 jaar bent.

8. Als je een monument koopt

Dan verandert er veel. In 2019 wordt de fiscale aftrek vervangen door een subsidieregeling. Op Rijksoverheid.nl lees je meer over deze subsidie.

 

Hogere grens NHG

Wie een huis koopt kan hiervoor een hypotheek afsluiten met de hypotheekgarantie. Dit is een soort verzekering voor als het huis onder de hypotheekwaarde verkocht wordt. De grens ligt nu op € 265.000,- en zal stijgen naar € 290.000,-. De hoogte van de NHG stijgt mee met de gemiddelde verkoopprijs die nog altijd stijgt.


Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!