Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Hypotheekvormen

Een hypotheek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is daar “de hypothecaire zekerheid”. Je geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker wanneer je geld leent voor de aankoop van een woning. Dit vormt voor de geldverstrekker een zekerheid voor de terugbetaling van het geleende bedrag.

Daarnaast is een hypotheek een geldlening waarbij een onroerende zaak als onderpand dient. Wanneer er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen van de geldlening, heeft de geldverstrekker het recht om de woning te verkopen. Uit de verkoopopbrengst kan de lening (geheel of gedeeltelijk) worden afgelost.

Over de geldlening betaal je rente. De hoogte van de rente is afhankelijk van allerlei factoren. Ooit dient het geleende bedrag terug te worden betaald aan de geldverstrekker. Afhankelijk van de gekozen hypotheek vorm, vindt aflossing plaats tijdens of aan het eind van de looptijd.

Naast de geldlening kunnen er allerlei risico’s worden beperkt door het afsluiten van een verzekering. Zo kunnen er verzekeringen worden afgesloten die uitkeren bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Hypotheken bij Adegro

Natuurlijk helpt Adegro je graag bij het bepalen van de juiste hypotheek voor jouw persoonlijke situatie.
Maak je keuze uit de lijst  en/of bel ons vrijblijvend op, voor verdere informatie.

Aflossen tijdens de looptijd van de hypotheek…

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek los je elke maand een deel van jouw hypotheek af. Hierdoor wordt de schuld elke maand iets lager. Bij de annuïteitenhypotheek betaal je – bij gelijkblijvende rente – elke maand exact hetzelfde bedrag. Het rentedeel wordt steeds iets minder, en het aflossingsgedeelte steeds iets meer. Het totaalbedrag blijft echter gelijk. Omdat de rente jaarlijks lager wordt, wordt de jaarlijkse fiscale aftrek ook minder en stijgen de netto lasten gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek is de hele schuld afgelost.De annuïteitenhypotheek is samen met de lineaire hypotheek de minst complexe hypotheek. Omdat het alleen een lening betreft, heb je weinig te maken met ingewikkelde fiscale regels. Meer informatie… 

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is nuttig voor mensen die hun woonlasten relatief snel willen verminderen. Zodat zij bijvoorbeeld in deeltijd kunnen gaan werken, of vervroegd uit kunnen treden. Het is ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld een beroep hebben dat gepaard gaat met financiële risico’s, en bang zijn dat het later door omstandigheden een stuk slechter zal gaan. Door de hoge beginlasten is de hypotheek niet geschikt voor mensen met een ‘laag’ inkomen. Meer informatie…

Aflossen aan het einde van de looptijd van de hypotheek…

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is in feite een aflossingsvrije lening die op einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost met de opbrengst van een periodieke inleg op een geblokkeerde spaar- of beleggersrekening. Op de geblokkeerde rekening wordt periodiek geld gestort dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheeklening. Hierbij kan er een keuze gemaakt worden voor een spaarvariant (de Spaarrekening Eigen Woning) en een beleggingsvariant (Beleggingsrekening Eigen Woning). Meer informatie… 

Beleggingshypotheek

Kies je voor de beleggingshypotheek, dan spaar je jouw aflossingsbedrag bij elkaar door middel van beleggingen. Met een vooraf geschat rendement stel je vast wat je in moet leggen om het benodigde eindkapitaal te verzamelen. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Meer informatie…

Beleggingsverzekeringshypotheek

De beleggingsverzekeringshypotheek is een variant op de levenhypotheek en spaarhypotheek. Je sluit een levensverzekering af voor een bepaalde looptijd. De levensverzekering betaalt uit aan het einde van de looptijd, of wanneer de verzekerde komt te overlijden. Meer informatie…

Spaarbeleggingshypotheek

De Spaarbeleggingshypotheek is bedacht om de voordelen van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek met elkaar te combineren. Deze hypotheek wordt daarom ook wel de combinatiehypotheek genoemd. Net als bij de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek spaar je voor de uiteindelijke aflossing met een levensverzekering. Hoe je het opbouwen van kapitaal verdeelt tussen sparen en beleggen, mag je zelf bedenken. Eerst stel je bij aanvang een verdeling vast. Deze verdeling kun je echter op een later moment weer wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld in het begin vooral beleggen. Wanneer de beurs vervolgens inzakt of je hebt meer behoefte aan zekerheid, kun je overschakelen op sparen. De spaarbeleggingshypotheek is daarom heel flexibel. Meer informatie…

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit een lening gecombineerd met een levensverzekering. Deze levensverzekering sluit je af voor een bepaalde looptijd. De levensverzekering betaalt uit wanneer de verzekerde komt te overlijden en anders aan het einde van de looptijd. Het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd. Meer informatie…

Traditionele levenhypotheek

Deze levenhypotheek is gekoppeld aan een traditionele levensverzekering. Gedurende de looptijd van je hypotheek betaal je alleen rente, geen aflossing. De premie die je betaalt voor jouw levensverzekering wordt belegd door experts van de verzekeringsmaatschappij. Zo spaar je een kapitaal bijeen waarmee je aan het eind van de looptijd je hypotheek in een keer aflost. Jouw verzekering komt tot uitkering op de vooraf overeengekomen datum of bij eerder overlijden van de verzekerde. Het verzekerd kapitaal van de levensverzekering is gegarandeerd. Als gevolg van eventuele extra winst die de maatschappij op de beleggingen behaalt, kan – boven de gegarandeerde uitkering – een extra bedrag tot uitkering komen. Zijn de rendementen van de verzekeraar lager dan verwacht, dan blijf je mogelijk met een restschuld zitten. Meer informatie… 

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek is een zeer bijzondere hypotheekvorm. Deze hypotheek is speciaal bedoeld voor het geval de overwaarde uit jouw oude eigen woning nog niet is vrijgekomen en je dit wel nodig hebt voor de koop van je nieuwe huis. Een overbruggingshypotheek wordt meestal afgesloten bij dezelfde hypotheekverstrekker als de nieuwe hypotheek. Meer informatie…

Niet aflossen…

Aflossingsvrije hypotheek

Wanneer je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek, betaal je alleen maar rente en geen aflossing. Je lost deze hypotheek af met de opbrengst van jouw huis wanneer je het weer verkoopt. Tijdens de looptijd is het wel mogelijk delen van de hypotheek voortijdig af te lossen, bijvoorbeeld met je eigen spaargeld.Je kunt ervoor kiezen een aflossingsvrije hypotheek te combineren met een andere hypotheekvorm. Een deel van de hypotheekschuld los je dan af door bijvoorbeeld een spaarhypotheek of een levenhypotheek. Het overige deel van de hypotheek is aflossingsvrij. Zo kun je gebruik maken van de voordelen van beide vormen. Tegelijk kun je de nadelen van beide vormen beperken. Meer informatie…

Aflossen wanneer het uitkomt…

Krediethypotheek

De krediethypotheek is een variant op de aflossingsvrije hypotheek. Ook hier betaal je alleen rente en geen aflossing. Je lost deze hypotheek af met de opbrengst van je huis wanneer je het weer verkoopt. Wel is het mogelijk om tijdens de looptijd delen van de hypotheek af te lossen. Een volledig aflossingsvrije hypotheek kan vaak alleen in combinatie met veel eigen geld. Dit geldt ook voor de krediethypotheek. Tophypotheken waarbij het volledige aankoopbedrag van het huis geleend moet worden, zijn eigenlijk niet mogelijk. Meer informatie…