Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Bestel- en vrachtautoverzekering

 

Natuurlijk vindt je het belangrijk dat jouw bestelauto goed verzekerd is. Adegro biedt je de zekerheid van prima voorwaarden en een zeer concurrerende premie.

Welke risico’s zijn verzekerd?

WA Verzekering

De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht als je een motorvoertuig hebt. Je bent verzekerd als je schade bij anderen veroorzaakt met jouw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. Je bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan jezelf. Je bent verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000, tenzij een buitenlandse wet een hoger bedrag vereist.
De premie voor de WA-verzekering hangt af van het totaal toelaatbaar gewicht.

Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ben je niet verzekerd voor schade aan je eigen motorvoertuig. Hier zijn de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering voor. Deze verzekeringen kun je naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkte cascoverzekering is jouw motorvoertuig verzekerd voor brand, diefstal, ruitbreuk, storm, natuurramp, hagel en transport. De premie bedraagt een bepaald percentage van de dagwaarde. De dagwaarde (exclusief BTW voor ondernemers met volledige vooraftrek van BTW) van de auto is de basis voor de premieberekening en de schadevergoeding.

Volledig cascoverzekering

Met een volledig cascoverzekering ben je, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade veroorzaakt door ieder ander van buiten komend onheil, waaronder aanrijdingsschade.

De premie wordt berekend over de cataloguswaarde (exclusief BTW voor ondernemers met volledige vooraftrek van BTW) vermeerderd met de waarde van de speciale voorzieningen. Onder speciale voorzieningen wordt verstaan toevoegingen aan de auto resp. veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is begrepen.

Welke risico’s zijn verzekerd is afhankelijk van welke van bovenstaande dekkingen je kiest. Je dient altijd een goede afweging te maken, of de premie welke je betaald wel opweegt tegen de uitkering die je in geval van schade ontvangt. Adegro helpt je hier graag bij.

Naast de WA- en Cascoverzekering welke jouw voertuig beschermen, dien je ook na te denken over een goede Inzittenden- en Rechtsbijstandverzekering, zodat jezelf en jouw medereizigers ook goed verzekerd zijn.

Ben jij goed verzekerd? Wil je een uitgebreider advies?
Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!

Meer informatie?