Steenstraat 19 5521 KN Eersel 0497-785936 info@adegro.nl

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Als ondernemer loop je op talloze manieren het risico om bij een juridisch geschil betrokken te raken. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en juridische bijstand is vaak noodzakelijk. Vaak kun je het alleen af. Steeds vaker ook niet! Een leverancier die zijn afspraken niet nakomt, een geschil over een arbeidscontract. Of een conflict over schade, veroorzaakt door derden.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Met de rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand inclusief gerechtelijke procedures. Bovendien zijn jouw medewerkers tijdens werktijd verzekerd voor rechtsbijstand bij wettelijke aansprakelijkheid.

De bedrijfsrechtsbijstand biedt dezelfde dekkingsvormen als de gezinsrechtsbijstand.

Een bedrijfsrechtsbijstand dekt normaal gesproken:
• Administratiefrechtelijke geschillen (bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een overheidsbeslissing)
• Geschillen bij bepaalde overeenkomsten (zowel als koper, als als opdrachtgever of verkoper)
• Verhaalszaken (aanvechten van schade, waar ander voor aansprakelijk is)
• Strafrechtelijke zaken (juridische hulp bij vervolging voor een overtreding of misdrijf, welke u niet opzettelijk hebt gepleegd)
• Arbeidsgeschillen (bijvoorbeeld over loon- of ontslagkwestie)
• Geschillen over toepassen van de sociale wetten (bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een beslissing)
• Geschillen inzake burenrecht en erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld over het recht van overpad).

In enkele andere verzekeringen kan een rechtsbijstandverzekering bij ingesloten zijn. Sommige verzekeraars verzekeren motorrijtuigen automatisch inclusief de rechtsbijstandverzekering voor verkeer. Het is goed om vooraf te inventariseren, voor u uw rechtsbijstandverzekering samenstelt.
Laat je door Adegro adviseren.

Ben jij goed verzekerd? Wil je een uitgebreider advies?
Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!

Meer informatie?

Het gemiddelde uurtarief voor een advocaat ligt tussen de 150 en 200 euro per uur (bron: businesscompleet.nl)